facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


25.01.2019

До края на месец януари продължиха индивидуалните и груповите социални и педагогически консултации, които се провеждаха по порект "През кухнята за по-добър живот", финансиран от Обществения борд на Telus International. Петима от участниците бяха подппомогнати за попълване на необходимите документи и бяха придружени до Дирекция „Социално подпомагане“. Служители от Дирекцията ги консултираха за възможните социални услуги и помощи, за които могат да кандидатстват. Бяха проведени много разговори с работодатели и обсъдени възможностите за работа. С наша помощ две участнички в проекта започнаха работа в Социално предприятие. Едно дете беше консултирано от логопед.