facebook
English

www.gavroche-bg.org

Услуги и дейности

 

Сдружение “Гаврош” извършва следните дейности:

•   Ограмотителна програма и обучение за децата в риск да попаднат на улицата
•   Превантивна работа с деца, застрашени да изпаднат на улицата и техните семейства.
•   Работа с деца, жертва на всички форми на насилие. Провеждане на групова работа по превенция на насилието.
•   Социална работа в ромските квартали – работа на терен, подпомагане на ромски семейства, ограмотяване на ромски деца, превенция на безпризорността сред ромската общност. Работа с ромски лидери.
•   Съвместна работа с други НПО, държавна и местна власт, специалисти лекари, учители, юристи, журналисти.
•   Превенция на насилие/физическо, емоционално, пренебрегване и сексуално/ на деца и младежи – имаме разработено „Ръководство по превенция на насилието над деца”,  по което обучаваме педагози, медицински сестри и студенти от цялата страна.
•   Развитие на Сдружение Гаврош като Ресурсен център – осигуряваме място за студентски стажове практики и разработване на курсови и дипломни проекти. Учебна база сме за три университета.
•   Гаврош работи с доброволци от страната и чужбина.