facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


18.02.2019

На 16.02.2019г. се проведе първата от двете планирани срещи с експерти от Дирекция „Социално подпомагане“, отдел Хора с увреждания. Участниците бяха подготвили предварително въпросите си и получиха информацията, която ги интересува. Разяснени бяха новите разпоредби за хората с увреждания и документите, които са необходими за получаване на интеграционни добавки. На интересуващите се бяха дадени празни бланки за кандидатстване за социални услуги и им беше разяснено как да ги попълнят. На срещата присъстваха и две медицински лица членове на Общото събрание на Сдружение „Гаврош“. Отговориха на въпроси за отглеждането на децата и използването на хомеопатия за лечението им.

Преди срещата участниците в плоект "През кухнята към по-добър живот", финансиран от Обществения борд на Telus International, приготвиха обяд и демонстрираха на гостите наученото в предните месеци.