facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


11.03.2019

През месец март младежите от Защитено и Наблюдавано жилище, заедно със самотни майки продължиха своето обучение по готварство като част от дейностите по проект "През кухнята за по-добър живот", финансиран от Обществения борд на Telus International. На 9 март бе организирана нова среща с представители на Дирекция "Социално подпомагане", на която бе честван и 8ми март - Празник на жената и майката. Участниците в проекта разговаряха с представителите на институции и екипа за ролята на жената, нуждите й от подкрепа в съвременното ежедневие и проблемите, които среща при опитите си за социално включване. Разгледани бяха кариерите на някои успешни дами от града.