facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


19.03.2019

На 16.03.2019г. с участниците в проект "През кухнята за по-добър живот", финансиран от Обществения борд на Telus International проведохме сесия, посветена на родителстването. Всички споделиха своето виждане по отношение на родителството, ценностите в семейството и ролите на членовете. По време на сесията бяха ползвани ролеви игри и дискусии за възпитанието и отглеждането на децата. Една от участничките прочете притча за сляпата майчина любов и се получи интересен разговор. С насочващи въпроси от водещите се разискаха темите: „В какво се изразява майчината обич“, „От какво една майка иска да предпази детето си“, „Как майчината грижа се отразява върху бъдещия живот на детето“.