facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


14.03.2019

На 13 март се проведе еднодневен уъркшоп за специалисти на тема „Модели за работа със семейства”, организиран в рамките на проект „Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата”, по който Сдружение "Гаврош" е партньор.

Главна цел на проекта е повишаване на осведомеността на ромската общност, в частност на ромските жени, за ролята на образованието като социален капитал за по-добро бъдеще на децата и общността.

По време на уъркшопа госпожа Мария Петкова, директор на Фондация „Лале”, партньор по проекта, представи Фамилните групови конференции като успешен модел за работа със семейства в риск. Опитът си в провеждането на Училище за родители споделиха специалисти от водещата организация по проекта - Сдружение „Шанс и закрила”, гр. Хасково. Уъркшопът събра на едно място представители на институции, организации и представителите на ромската общност за подкрепа на образованието на децата от общността.

 

Проект “Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата” е финансиран от програма “Права, равенство и гражданство  (2014-2020)“ на Европейския съюз