facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


08.04.2019

На 05.04.2019г. участниците в проект "През кухнята за по-добър живот", финансиран от Обществения борд на TELUS International, се срещнаха със Сашка Димитрова - медицинска сестра в отделение по хемодиализа в УМБАЛ "Света Марина". Темите, по които беседваха бяха: "Здравословно хранене", "Правата на здравноосигурените в България", "Избор на лекарски екип при належаща оперативна интервенция". В индивидуален разговор с младеж от Наблюдавано жилище тя се опита да го мотивира да се яви на Зрелостен изпит по Български език и литература, тъй като образованието е от изключителна важност за младите хора. След беседата участниците опитаха тестени изделия, приготвени от професионален хлебар, който им разказа как се приготвя вкусен хляб. Всички активно слушаха и си записаха рецепти за милинки и хляб с лимец. От Сдружение "Гаврош" получиха дарения - макаронени изделия и пролетни плетени дрехи.