facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


09.05.2019

На 8 май участниците в проекта "През кухнята за по-добър живот", финансиран от обществения борд на TELUS International, се запознаха със свойствата на няколко вида вода - минерална, питейна, антиоксидантна, алкална. На срещата бяхме поканили представители на фирма прозводител на антиоксидантна вода, използваща японска технология. Презентацията на различните видове вода беше поднесена интересно и разбираемо за участниците. Демонстрираха се различни свойства на водата чрез химични и физични опити. Приготвиха се чай и кафе с минерална и преструктурирана вода и се коментираха вкусовите качества на напитките. Всички участници получиха бутилирана антиоксидантна вода и възможност да се снабдяват безплатно с такава.