facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


20.05.2019

По желание на родителите, участници в проект "През кухнята за по-добър живот", финансиран от Общественият борд на TELUS International, проведохме консултация на тема „Възможности за занимания на децата през лятото“. Преди срещата направихме проучване за летните местни лагери и училища – времетраене, условия за участие и цени, адреси. Дадени са телефонни номера за връзка. Консултирани са й за почасовата грижа, предоставена в гр. Варна, информирани са й за безплатни събития на територията на града през лятото.