facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


16.03.2020

Във връзка с извънредното положение и ситуацията в страната Сдружение "Гаврош" въвежда следните мерки:

Преустановява се настаняването на потребители в социални услуги „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост" и Наблюдавано жилище". В двете услуги няма да бъдат допускани кандидати за ползване на услугите, близки и роднини. Близките и роднините на потребителите, както и всеки заинтересован, могат да получат актуална информация за настанените и консултация на тел. 0878 140021 - социален работник Дора Атанасова, 0878 933054 - психолог Гергана Енчева.

 

Преустановява се достъпът на външни лица, институции, гости, дарители и др. до двете услуги. Всеки, който се нуждае от информация за услугите, нуждите на потребителите и желае да ги подкрепи, може да се свърже с нас на office@gavroche-bg.org, както и на 0878 140021 ( социален работник ) и 0878 933054 ( психолог ). 

 

До края на извънредното положение няма да бъдат организирани никакви групови и масови събития в услугите, както и потребителите няма да участват в такива.

 

Всички останали мерки в двете услуги са съобразени с мерките и инструкциите на съответните органи.

 

Надяваме се всички заедно да се справим с това предизвикателство пред човечеството!