facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

ЗАЕДНО ще се справим
14.04.2020

Член на екипа на Сдружение "Гаврош" и доброволец ушиха над 50 многократни маски за възрастни самотни хора. След като маските бяха раздадени, шиенето продължава и следващите дни, за да се помогне на уязвимите граждани в квартала.