facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Участие в обучение
30.06.2021

През м. юни три девойки от Защитеното жилище участваха в обучение "Стъпка към независимост", проведено в с. Равда, финансирано от Български фонд за жените. За участието си в събитието, те бяха придружени от доброволец, а по време на престоя си в с. Равда имаха възможност да общуват с различни хора, да споделят мечтите и затрудненията си и да се забавляват.