facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Работна среща
09.11.2022

На 8 ноември в конферетната зала на Карин дом се проведе работна среща с участието на представители на социалните услуги в община Варна. Организатор на срещата бе Дирекция "Социални дейности" към Община Варна, а целта на събитието - обмен на информация и опит при изготвянето на програми за развитие на качеството на социалните услуги съгласно новото законодателство. Сдружение "Гаврош" участва с презентация на примерна програма за социална услуга "Резидентна грижа".

След дискусиите по презентациите се оформиха общи въпроси за отправяне към АКСУ. Бяха представени и проектите на Община Варна по оперативни програми.