facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Посрещаме гости
21.12.2022

В навечерието на Коледа младежите от Защитено и Наблюдавано жилища посрещнаха скъпи гости. За поредна година служители от Humana People to People Bulgaria организираха за тях дарителска кампания. Благодарение на всички екипи на Хумана България бяха събрани средства и закупени индивидуални комплекти с лекарства от първа необходимост. Гостите подариха пакетите на младежите и си поприказваха с тях по вълнуващи ги теми.

Благодарим!