facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Участие в обмен в гр. Кемниц, Германия
02.05.2023

От 24.04. до 28.04. представител на Сдружение „Гаврош“ и доброволец към организацията взеха участие в работно посещение в гр. Кемниц по покана на Сдружение „Няма невъзможни неща“. Обменът е по проект INSPYRED, финансиран по програма "Еразъм +" и в него участваха организации от Германия, Франция и България. В продължение на няколко дни българската група посети различни центрове и събития, участва в обучения, дискусии и презентации, посветени на работа с деца, младежи и възрастни хора по теми за устойчиво развитие, образование, организация на свободното време, екология и др.

През първия ден посетихме университетска градина, използвана за обучение по био земеделие на бъдещите педагози. Наблюдавахме как студентите от Университета в Кемниц се учат да сеят различни пролетни култури и разговаряхме с менторите им. Идеята на обучението е да се въведат подобни дейности с децата в детските градини и в предучилищното образование, за което е необходимо да се подготвят и специалистите. Идеята на програмата е да развива умения в децата и младите хора за екологично мислене, връзка със Земята и устойчивост на средата. По-късно през деня посетихме Институт за изследвания, в който се организират и дейности с подрастващи за запознаване с текстилната обработка. Основната цел е професионално ориентиране и запознаване с текстилната промишленост. Институтът работи за  ограничаването на опасни и отровни вещества в изработването на текстилни продукти.

На следващия ден се срещнахме с директора на Междупоколенчески център към организация Solaris FZU – нашите домакини. Центърът създава възможност за множество общодостъпни дейности и услуги за деца и възрастни на различни възрасти - детска градина, зони за подрастващи и за младежи, библиотека, спортна зала, в която пенсионери могат да поддържат добра физическа форма, зала за занимания, в която посетителите гледат филми с учебна цел, танцуват или творят. Срещнахме се с мили дами от квартала, които се бяха събрали на плетка, а други ни провокираха да въртим обръчи