facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Из Северното Черноморие
14.08.2023

На 13.08.2023г. потребители от Защитено и Наблюдавано жилище към сдружение „Гаврош“ участваха в опознавателна екскурзия по Северното българско Черноморие. Първо посетиха защитената местност Дуранкулашко езеро, която се намира близо до границата на България и Румъния. В местността видяха някои застрашени от изчезване птици и растения и слушаха беседа за опазването на флората и фауната в местността. Интерес у тях предизвика легендата за името на Дуранкулак.
Следващата спирка беше Шабленското езеро, където се насладиха на уникална природа, а фарът на нос Шабла беше най-интересното място, което посетиха по време на екскурзията. Младежите разбраха, че той е най-старият и най-висок фар по българското Черноморие и се намира на най-източната точка на България - нос Шабла. Младежите имаха много въпроси за ролята и функциите му, кой има достъп до него, чудиха се защо е ограден и не могат да влязат вътре. Докато се снимаха с фара, младежите разгледаха и разположените около него пирамидални скулптури.
След живописния фар, екскурзиантите продължиха към живописните скали край с. Тюленово. Гледките към Арката на Тюленово и другите скални образувания с накацали по тях корморани бяха допълнени с унтересни местни легенди. На това място срещата между морето и сушата създава изключително красиви пейзажи с причудливи скални форми и безкраен морски простор.
Младежите за първи път посетиха тези красиви северни земи и бяха очаровани, не само от природните забележителности, но и от вълнуващите истории и легенди. Участието им в екскурзията бе възможно благодарение на дарените средства от проект "Цузамен".