facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Деца изследователи
26.09.2023

 

Ивайла и Соня - участници от страна на Сдружение "Гаврош" в програма "Мегафон" към Национална мрежа за децата, разказват за двудневното обучение, в което участваха заедно с Гергана Енчева:

На 22ри и 23ти септември 2023г. в гр. София се проведе обучение по програма „Деца изследователи“. Дейността „Деца изследователи“ цели да се достигне до мнението на децата в България по различни теми, важни за живота, развитието и благосъстоянието им и то да бъде чуто от професионалистите и институциите.

Първият ден от нашата програма прекарахме в множество дискусии по различни въпроси. Чрез работа по екипи успяхме бързо, но подробно, да разгледаме темите, които ни вълнуват най-много. Имахме възможност да обсъдим и изберем най-интересните за нас изследвателски теми. Спряхме се на образование, психично здраве, тормоз, правосъдие, медии и социални мрежи и здравеопазване. Работейки в по-малки групи, заедно формулирахме по 10 въпроса върху всяка тема, които ще можем да използваме в нашата изследователска дейност и да съберем необходимата ни информация. Следобед се събрахме с нови сили, за да обсъдим различни изследователски методи – интервю, репортаж, изследване чрез наблюдение, въпросници, фокус групи и други. Дискутирахме предимствата и недостатъците на всеки един от методите на изследване и къде свършва границата на професионалното и започва личното. Обсъдихме, също така и въпроси свързани с етиката. Беше интересна дискусия, тъй като доста от нас са правили някакъв вид изследване по различни въпроси и забелязахме някои грешки, които сме допуснали.

След това дойде най-трудното – обработката на данни. Как може данни, които понякога са по повече от половин страница, да бъдат обобщени до изречение-две, за да може да се извлече най-важната информация? Как? Отговорът не е изненада – с доста труд, смятане, преброяване и подробно разглеждане. След интензивния първи ден главите ни вече бяха готови да експлоадират. Не е шега да си изследовател, а?!

Вторият ден стартирахме с ролева игра. Всеки изтегли лист с определен казус, описващ дадена ситуация. Разпределихме се по роли и разгледахме различните трудности, с които е възможно да се сблъскаме по време на интервю или попълване на въпросник с друг човек. Имаше ситуации, в които дадени хора не искат да кооперират по време на заниманието и просто казват да не ги занимаваме или пък са по-агресивно настроени спрямо самото изследване. Нашата задача беше да разработим начин на работа спрямо тези проблемни ситуации, а влизането в роля ни помогна да разгледаме ситуацията от различни гледни точки.

По-късно през деня обсъдихме нашия подкаст (в началото на годината участвахме в обучение за подкаст и имахме разпределени роли и дейности) - как ще се процедира оттук нататък по него и всичко върху темата. Темата за първия епизод е "Образование". Изяснихме се кой ще събира информация, кой ще обработва епизода, кой ще го заснема и така нататък.

Приключихме деня си с фокус група на тема онлайн безопасност, която беше записана на аудио. Имахме различни подтеми, като засегнахме онлайн тормоз, възрастови ограничения и рестрикции на съдържанието, навлизане в личното пространство, кога мерките за сигурност излизат извън контрол и засягат конфиденциалността на нашите лични разговори. Поговорихме за това как може да се промени по такъв начин, че ние да се чувстваме защитени и едновременно с това да не се нарушава личното ни пространство. Изведохме различни предпазни мерки - възможност да подадем оплакване, ако даден човек не е част от нашата приятелска група, възможни думи иили изрази, които да бъдат засичани в разговорите ни и много други. Като цяло – доста практически упражнения и върху доста реални казуси.

В обобщение – бяха много интересни и интензивни два дни - успяхме да размишляваме върху неща, за които не се замисляме в нашето ежедневие, но в даден момент осъзнаваме колко са важни. Почти всеки може и става жертва на онлайн тормоз, макар и понякога да не осъзнава това. Разбира се, ние като ученици няма как да не засегнем темата за образованието (вълнува ни, какво да правим) и можем да кажем, че това е тема, която няма как да стане банална и изтъркана, колкото и време да минава. А останалите въпроси, които ни интересуват – как децата участват в правосъдието, психичното здраве, здравеопазването, животът в социалните мрежи и т.н. – е, това са големи теми и по всички тях ние – мегафонци, имаме мнение. Предстои да попитаме и своите връстници, а Вие – възрастните, чувайте по-често нашето мнение!

Автори: Ивка и Соня