facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

2004
20.08.2004

През месец август успешно завършиха обучението си в шивашкия курс, по програма “Социална интеграция” за 20 млади жени. Подборът им бе направен от “Бюро по труда” - гр. Варна, като изискването към тях бе да са трайно безработни и да имат завършено основно образование. След полагане на изпит те започнаха работа във фирма “Турспорт” - Добрич след посредничеството на Сдружение Гаврош.

oldnews_CEH.JPG