facebook
English

www.gavroche-bg.org

Мисия и цели

 

Мисията на Сдружение "Гаврош" е предоставяне на комплексни социални грижи и услуги на деца и младежи в риск от гр. Варна и региона.

 

 Целите на Сдружението са:

Постепенно предоставяне на комплексни социални услуги на деца и младежи в риск от страната.
Развитие на умения за независим живот на децата и младежите.
Споделяне на опита с други сродни организации за подпомагане на тяхното развитие.