facebook
English

www.gavroche-bg.org

Учредители

На 7.12.1994г. 14 социално ангажирани граждани учредяват сдружение с името "Гаврош". Официално сдружението е регистрирано в регистъра на Варненски окръжен съд на 10.03.1995г. с Управителен съвет, състоящ се от 11 члена: Красимира Табакова - председател; Пенка Стоянова, Екатерина Радева, Иван Станчов, Мария Петкова, Азаря Фархи, Върбинка Дончева, Любомир Попов, Даниела Стойнова, Станислав Андонов и Павлина Николова.

От 1998г. Управителният съвет се председателства от Мария Прохаска-Николова. Членове са: Иван Станчов, Мария Петкова, Жан Пиер Робер Шостьор, доц. д-р Пенка Стоянова.

До 2009г. съставът на управитления съвет се състои от: Мария Прохаска - председател, и членове: доц. д-р Пенка Стоянова, Иван Станчов, Николай Младенов, д-р Здравко Марков.

За периода 2009-2010г. в управителиня съвет са приети като членове Валентин Добрев - бивш посланик на България в Женева и Лондон, и Елена Дионисова - нотариус, след като са освободени Иван Станчов и д-р Здравко Марков. През 2010г. поради служебна ангажираност от съвета е освободен Николай Младенов, а за нов член е избрана Таня Бук. През 2012г. е преустановено членството в управителния съвет на Валентин Добрев и на негово място е приета Цветанка Ковачева - преподавател в Техническия университет - Варна.