facebook
English

www.gavroche-bg.org

Ресурсен център

 

Сдружение "Гаврош" има дълъг опит в работата по проблемите на най-уязвимите групи деца – тези, които попадат на улицата. Тези проблеми често са свързани с една или друга форма на насилие. Съществена пречка в процеса на преодоляването на тези проблеми се оказа липсата на единна политика за защита на децата от насилие. Затова Сдружение "Гаврош" чрез проект финансиран от фондация ОАК – Швейцария направи достояние най-добрите практики за защита на децата от насилие в Североизточна България. Важна част от този проект бе изготвянето и разпространението на „Ръководство за превенция на насилието над деца” в различни детски и учебни заведения. Тази крачка към подобряването на детската сигурност е предаване опита на сдружение "Гаврош" в полза на всички, работещи с деца. Последните 6 години се проведоха серия от обучения със студенти, педагози и психолози от цялата страна.

Целта на Ресурсния център e да се развият и разпространят практиките и моделите за най-добра защита на децата от насилие, за постигането, на се събира информация от множество източници, свързани с проблемите на насилието над деца и предоставянето на социални услуги.

Ползването на ресурсния център може да се извършва на място, чрез наличните материали. За желаещите е възможно прехвърляне на информационните източници на хартиен или електронен носител.           

Сдружение „Гаврош”, с наличните социални услуги, осигурява възможност за провеждане на учебни практики и стажове, за консултиране при разработване на курсови и дипломни проекти, както и за реализиране на доброволчески инициативи.

Ресурсен център "Гаврош" работи всеки делничен ден от 11 до 16 часа. 
Екип:
Гергана Енчева – координатор на ресурсния център    

Координати:

гр. Варна 9009
ул. Петко Стайнов №7, крило "Б" на общежитието на СУПЦ "Анастасия д-р Железкова"
моб. 0878 933054
e_mail: office@gavroche-bg.org
www.gavroche-bg.org